موبایل وان پلاس 

موبایل وان پلاس

وان پلاس شرکتی است که از همان ابتدا به عنوان قاتل پرچمداران کار خود را با گوشی وان پلاس وان آغاز کرد. این شرکت از همان ابتدا با توجه به جزئیات به نوعی خشت‌های اولیه را به خوبی چید تا خود را به عنوان یک برند خوب و معتبر که به کاربران توجه زیادی دارد مطرح کند.