شرکت ایسوس هر سال نسل جدیدی از گوشی های هوشمند ذنفون خود را با طراحی جذاب و مشخصاتی قابل توجه عرضه می کند. برای سال 2019 نیز چنین برنامه ای داشته و سری ذنفون